Deelnemerscommunicatieportalen

De meeste gateways en repeaterstations beschikken in hun server over rooms waar alleen in gechat kan worden. Deze rooms zijn afgescheiden van de eigenlijke gatewayroom en bieden de gebruiker weinig mogelijkheden.

De ontwikkelingen staan niet stil, de communicatietechniek ontwikkelt zich verder. Zo kunnen deelnemers nu hun eigen portaal aanmaken. Met de toepassing van deze individuele communicatieportalen is de flexibiliteit ontzettend toegenomen. Je kunt niet alleen een praatje aanknopen met de bezoeker van je portaal, maar kunt ook allerlei andere activiteiten in je portaal ontplooien. GSN geeft de gebruiker met zijn portalen ongekende mogelijkheden.

 

Wat is een deelnemerscommunicatieportaal?

Een communicatieportaal is een mini server waarin de deelnemer geheel zelfstandig naar eigen inzicht gebruik kan maken van een eigen communicatieportaal Een communicatieportaal beschikt over maximaal 5 subportalen.

 

Als voorbeeld:

  • Er wordt een subportaal gebruikt als chatportaal, het subportaal krijg dan de naam Chatportaal.

  • Het 2e subportaal wordt gebruikt als luisterpost, het subportaal krijgt dan de naam Luisterpost. In dit portaal is een lifestream verbonden met een ontvanger.

  • Subportaal 3 krijgt de naam Radio. Het is zondagmiddag dus de deelnemer draait daar zijn eigen radioprogramma. Luisteraars kunnen een verzoekplaatje aanvragen d.m.v. een poke.

 

Zo kunnen we doorgaan met het invullen van mogelijkheden. In de communicatieportalen kunnen alle opties van Teamspeak worden toegepast. Zo is het mogelijk om links, avatars, afbeeldingen, audiostreams of SDR met de portalen te koppelen

 

Wie kan er gebruik van maken?

Een regelmatige bezoeker krijgt na verloop van tijd de status van deelnemer. Als deelnemer kun je  beschikken over een eigen communicatieportaal. Daarin staat het je vrij om activiteiten te ontplooien, voor zover die niet in strijd zijn met onze huisregels. 

Als beheerder van het portaal krijg je de status van portaalbeheerder. Daarmee heb je de volledige controle over je portaal. Verder bemoeit GSN Gateway zich niet met jouw portaal. Het enige waar de GSN netbeheerder op toeziet is dus of de activiteiten passen bij de doelstelling van GSN en of onze huisregels eniet geschonden worden..

 

Als gast kun je de portalen bezoeken.. GSN gaat er vanuit dat je bezoek van tijdelijke aard is. Portalen voorzien van een password zijn niet toegangelijk voor gasten.

 

De deelnemers communicatieportalen zijn afgescheiden van de overige activiteiten van GSN Gateway Server Nederland.

 

Copyright © Gateway Server Nederland® 2020. All rights reserved.
Website created & sponsored by TS Drone: www.tsdrone.nl