HUISREGELS

Huisregels Gateway Server Nederland.

Gasten en deelnemers onderschrijven de huisregels en houden zich eraan.

 

Drie hoofdregels

      1. Gasten en deelnemers hanteren de maatschappelijke normen en waarde.
      2. Gasten en deelnemers benaderen  medegebruikers met respect.

      3. Gasten en deelnemers onthouden zich van politieke, religieuze of discriminerende uitspraken.

Zeven aanvullende regels

  • Gasten en deelnemers communiceren in fatsoenlijke taal.

  • Gasten en deelnemers hinderen elkaar niet moedwillig in hun communicatie.

  • Gasten en deelnemers nemen de 3 seconden wachttijd in acht voordat zij de spreeksleutel activeren.

  • Gasten en deelnemers geven elkaar de mogelijkheid en ruimte om vrijelijk te communiceren.

  • Gasten en deelnemers geven mobiele gebruikers voorrang in het maken van een verbinding.

  • Gasten en deelnemers kunnen hun eigen call vermelden.

  • Gasten en deelnemers volgen de instructies van de server- en portaalbeheerder strikt op.

Drie  aanvullende regels voor portaalbeheerders

  • Portaalbeheerders onthouden zich van reclame en commerciële activiteiten in hun portaal.

  • Portaalbeheerders ondernemen geen illegale activiteiten in hun portaal

  • Kosten verbonden aan hun activiteiten komen voor rekening van de portaalbeheerder.

Copyright © Gateway Server Nederland® 2020. All rights reserved.
Website created & sponsored by TS Drone: www.tsdrone.nl